Archive for month: mars, 2009

A sign of the tasteless times!

06 Mar
6 mars, 2009

How often do we hear complaints that fruit and vegetables are so tasteless today? For some, it seems that this lack of the expected offers a great marketing opportunity! Just look at this slogan I spotted on a carton of Canary Islands tomatoes.

Tomatoes with flavour
What next? New car – with engine!! Mountain bike – with wheels!! Blue jeans – with pockets!! Et cetera …

Roger Peacock – with brain (certainly not expected).

Vi gasar oss ur krisen!

05 Mar
5 mars, 2009

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar oss idag, läs här.

Hur många reklamtävlingar behöver vi?

03 Mar
3 mars, 2009

Strax innan jul presenterades de högst rankade byråerna i undersökningen Sveriges Bästa Byrå. För några veckor sedan var det dags att avslöja vilka byråer som rankats högst i undersökningen Årets Byrå. Och nu framgår det att Resumé utlyst tävlingen Hela Skånes Bästa Reklam. Därtill har byråbranschen också tävlingarna Guldägget och 100-wattaren.

Kanhända är det bra att det finns en objektiv och en subjektiv byråtävling. Sveriges Bästa Byrå och Årets Byrå är objektiva i den bemärkelsen att resultaten baseras på enkätsvar från knappt 2 000 reklamköpare i Sverige. Guldägget och 100-wattaren är subjektiva så till vida att resultaten baseras på en jurys bedömning av vad som är bra reklam. Men behövs det verkligen fler än en i varje kategori? Och i så fall varför?

Problemet som uppstår är nämligen inflation. Ju fler tävlingar, desto mindre betyder respektive utmärkelse. Därtill kommer att många av tävlingarna består av fler än en kategori, vilket alltså innebär att t.o.m. samma titel i samma tävling kan delas av många byråer.

Hur skall reklamköparna lyckas hålla reda på alla dessa tävlingar? Hur skall de veta vilken eller vilka av dem som egentligen anger vilken eller vilka byråer som är bäst i Sverige?

Så snälla Viggo Cavling på Resumé (som arrangerar Sveriges Bästa Byrå) och snälla Robert Skölfman på Regi (som arrangerar Årets Byrå): Ni kan väl bli sams igen så att vi får en enda kundnöjdhetstävling i stället för två. Och snälla Elisabeth Ström på Reklamförbundet (som nyligen köpt 100-wattaren från DI): Du kan väl återgå till grundidén med tävlingen och belöna reklamens resultat – men göra det på basis av en standardiserad bedömningsgrund (se tidigare inlägg om 100-wattaren här).

Och avslutningsvis: Lägg ner Hela Skånes Bästa Reklam. Den känns i bästa fall som en plåster-på-såret-kompensation för de skånska byråer som inte gjort sig gällande i de nationella byråtävlingarna.

(Not. Pyramid har tre år i rad rankats högst av alla business-to-business-byråer i Sveriges Bästa Byrå, och senast även i Årets Byrå. Vår totalplacering, även konsumentbyråer inräknat, var 3:a i kategorin medelstora reklambyråer.)