Skip to main content
Kommunikation/Reklam

Vad är effektiv reklam?

Effektiv reklam är att antingen uppnå målsatt effekt till lägsta möjliga kostnad, eller uppnå maximal effekt för en given summa pengar.

Det finns två slags effekter, uppmärksamhetseffekt och förändringseffekt. Uppmärksamhetseffekten har inget egenvärde men är nödvändig för att uppnå förändringseffekt. Förändringseffekt mäts i kunskap, attityd och beteende.

En stor del av all reklam syftar till syvende och sist om att förändra beteende, t.ex. att vissa företag köper mer från ditt företag än de hade gjort utan reklam. (Förändrad attityd kan t.ex. handla om att dina kunder accepterar att betala mer för dina produkter än de gjort tidigare.)

För att lyckas med det, måste två huvudfrågor kunna besvaras, nämligen:

1. Vilka budskap är de mest attraktiva för målgruppen, och
2. Hur når vi ut med dessa budskap till lägsta, möjliga kostnad?

Låter enkelt, eller hur…