Skip to main content

En enkel fråga, omöjlig att besvara. Miljontals företagsledare runt världen kan bara gissa. Att vi är på väg in i en djup lågkonjunktur är nog alla överens om, och att vi har tuffa tider framför oss framgår av tidningarnas löpsedlar och antalet varsel. Men hur illa, och hur länge?

Baserat på insikten i 20-talet större svenska företags verksamhet och deras affärsplaner för 2009, är min uppfattning följande:

  1. De flesta företag, inklusive Pyramid, kommer att göra ett rekordår 2008, främst baserat på att de första tre kvartalen var fantastiska.
  2. Vi kommer att se en djup svacka 2009, som möjligtvis vänder upp igen 2010. “Djup” är i min definition en vikande efterfrågan som tyvärr leder till ca 20% lägre investeringar i t ex reklam (se ett annat inlägg hur man blir en vinnare i lågkonjunktur).

Vi och våra kollegor i branschen måste således förhålla oss till att en femtedel av våra intäkter försvinner — och agera. Många kolleger kommer inte att göra det, eftersom reklambyråer generellt är dåliga affärsmän och urbota optimister, vilket kommer att leda till att många reklambyråer kommer att gå i konkurs före sommaren.

På Pyramid har vi byggt en strategi efter “-20%-hypotesen” sedan sommaren, men istället för att dra ner på verksamheten har vi under hösten intensifierat vår marknadsbearbetning för att fylla det hål som definitivt kommer att uppstå på intäktssidan. Hittills har det resulterat i fem nya kunder, med ytterligare ett par stora på väg in, vilket vi tror kommer att motsvara det förväntade intäktstappet från de befintliga kunderna.

Lyckas vi? Den som lever får som bekant se. Vi är förhoppningsvis en kombination av optimister och goda affärsmän.