Skip to main content
Varumärken/Marknadsföring

Vinnare eller förlorare i lågkonjunkturen?

När konjunkturen viker är många företags strategi att huka sig och försöka få så mycket lä som möjligt för den bistra vinden och accepterar en vikande eller tom minskande omsättning för att hålla upp resultatet. På sikt är minskad omsättning förödande, eftersom det ofta är ett tecken på en urholkad marknadsposition, som kommer att kosta dyrt när konjunkturen vänder upp igen. Istället bör man betraktar lågkonjunkturen som en affärsmöjlighet. Antingen för att göra strukturaffärer (uppköpsobjekt blir aldrig billigare) eller för att ta marknadsandelar från konkurrenterna.

Reklam ger marknadsandelar

Det finns många undersökningar som visar att en ökad satsning på reklam i lågkonjunktur är den snabbaste vägen att nå ökade marknadsandelar, och därigenom ökad försäljning och lönsamhet närkonjunkturen vänder. Att vi som reklambyrå påstår detta är självklart inte förvånande, men det backas upp i ett otal undersökningar under de senaste 50åren. Varför lönar det sig då så bra med satsning på reklam och marknadsföring i dåliga tider. Det finns några självklara svar till varför reklam i lågkonjunktur är effektivt,som att det är betydligt lättare att bli uppmärksammad när det är mindre brus i media (dvs konkurrenterna ligger lågt) och de potentiella kunderna har mer tid att utvärdera nya leverantörer och leta efter framtida lösningar.

Men det finns också andra, ibland förbisedda anledningar till att investera i reklam i en lågkonjunktur:

  • Trots nedgång i marknaden så är det sällan recession, utan tvärtom är det faktiskt ofta nedgång i tillväxttakten vi pratar om. Det innebär att den som minskar sin omsättning faktiskt tappar marknadsandelar.
  • Industriella köpprocesser är ofta långa, så kravet på framförhållning och uthållighet är högre. Nya kontakter som skapas i år, kommer ofta inte att generera försäljning förrän om några år
  • För exportindustrin gäller ju dessutom att alla marknader i de flesta fall inte är lika dåliga samtidigt

Bevisen

I bifogade kompendium summerar vi en amerikansk undersökning och relaterar till svenska förhållanden. Det är relativt många år sedan undersökningen genomfördes, men bevisen är överväldigande och principiellt har inget förändrats till idag.

Läs och fundera på hur mod/långsiktighet skapar vinnare.