Skip to main content

I dagens snabbrörliga värld blir tiden till marknad en allt viktigare konkurrensparameter. Kortare produktlivscykler och konkurrenter som snabbt kopierar intressanta lösningar, gör den tid en produkt är unik och kan säljas till ett premium-pris blir allt kortare. Ett principiellt problem är att utvecklingen av lanseringsmaterial idag ofta inte påbörjas förrän produkten finns tillgänglig som en prototyp för fotografering.

Lösningen på detta är ett mer parallellt arbetsflöde, och 3D-visualisering är en ofta förbisedd möjlighet att uppnå detta. 3D-visualisering bygger på att utnyttja en godkänd produktdesign, direkt som CAD-filer från konstruktörernas datorer. Detta underlag läses in i grafiska 3D-system med vilkas hjälp man sedan kan visualisera den fortfarande virtuella produkten. Redan långt innan prototypen är tillverkad, kan man därigenom skapa bilder av fotografisk kvalitet samt animationer för funktions- och processbeskrivningar, m.m. Med bildunderlaget som utgångspunkt kan marknads- och övrigt informationsmaterial produceras parallellt med att produkten slututvecklas.