Skip to main content
Varumärken/Marknadsföring

Samla företagets kunskap – och ta betalt för den

Knowledge Management är ett av dagens modeord. Grundtanken är att samla företagets kompetens och göra den tillgänglig för många inom företaget, ofta via ett Intranät.

Idag spenderar organisationer enormt mycket tid på att söka efter information och nyskapa befintliga lösningar. Enligt en undersökning av Continental Research så spenderar 60 % av ett företags anställda mer än 15 minuter per dag för att leta efter information vilket motsvarar en årlig kostnad på 2 mkr för ett bolag med 300 anställda. 36 % av alla anställda gör regelbundet dubbelarbete för att de inte vet att arbetet redan är gjort, vilket motsvarar en årlig kostnad på 4 mkr.

Detta är goda skäl till att investera i ett användarvänligt Intranät, men den intressantaste aspekten för marknadsförare är att den samlade kunskapen också kan kommersialiseras. Vi har hjälpt ett antal kunder att skriva kompetensböcker inom fackområden, med huvudsyftet att positionera dem som den mest kompetenta leverantören. Intressanta ”spin-offs” är att företagen säljer böckerna (och får bra betalt) samtidigt som kompetens inte försvinner ut ur företaget via de som pensionerar sig eller slutar.