Skip to main content

En definitiv marknadstrend är att det blir allt viktigare att komplettera kärnprodukten med mjukvara för att höja värdet på produkten och särskilja den från konkurrenterna.

Denna typ av produktutveckling är ofta både snabb och enkel, och går att genomföra på de allra flesta produkter. Ett gott exempel på hur en verklig basal produkt kan utvecklas är att den klassiska glödlampan numera har försetts med inbyggt ljusrelä, som ger tidsstyrd belysning utan en massa krångligt elarbete. Ett genialiskt sätt utveckla en produkt.