Skip to main content

Kommunikation är enkelt, men samtidigt oändligt svårt. När man som reklamköpare ska utvärdera reklambyråns förslag kan det vara värt att relatera lösningen till reklamgurun Bill Bernbachs tre budord: Koncentrera, Dominera och Repetera.

Koncentrera betyder att lösningen fokuserar på ett huvudargument. Som engagerad produktchef är det lätt att falla för frestelsen att försöka berätta om produktens alla fördelar, vilket resulterar i att ingen uppfattar budskapet över huvud taget. Bra reklam är modet att välja bort, och fokusera på det som är viktigast. (Jämför gärna apelsintricket. Om någon kastar 10 apelsiner mot dig, hur många fångar du? Troligen ingen. Om någon däremot kastar en, är sannolikheten stor att du fångar den.)

Dominera. Dina prospektiga kunder, liksom alla dagens konsumenter, utsätts i genomsnitt för över 10 000 reklambudskap om dagen. Detta innebär att de flesta går spårlöst förbi. Grundregeln för att uppmärksammas är att dominera scenen. Ska du introducera en ny produkt, välj hellre en helsida än tre småannonser. Skickar du direktreklam, se till att den sticker ut i posten. Eller locka folk till din hemsida, där du verkligen kan dra fördel av besökarens fulla uppmärksamhet.

Repetera. Reklam betyder ”ropa igen”, och ett budskap behöver upprepas för att tränga igenom och uppfattas. Om du ska annonsera, boka minst tre täta införanden. Ett annat sätt att repetera budskapet är att synas i olika mediakanaler samtidigt genom att t ex kombinera annonsering, PR, DR och webbaktiviteter.