Skip to main content
Kommunikation/ReklamVarumärken/Marknadsföring

Commercial Blueprint leder organisationen

Vid alla lanseringar är den interna införsäljningen minst lika viktig som den externa. Är organisationen inte informerad om varför en ny produkt har tagits fram, hur den ska säljas, och vad som förväntas av dem för att leva upp till kampanjlöften slutar lanseringen ofta med katastrof. Viktigt är också att denna typ av information kommer ut i god tid så att organisationen kan förbereda sig.
En av våra kunder har ett antal introduktioner per år och inför varje lansering fanns det mycket bakgrundsinformation framtagen, men det fanns ingen samlad information som var strukturerad och enkel att förstå, samt belyste marknads- och försäljningsargument. Och framför allt tyckte ingen i organisationen att underlaget var så komplett att det var värt att skicka ut.

Lösningen blev en ”Commercial Blueprint”, som sammanfattar alla relevanta produktfakta tillsammans med säljstrategi och säljargument. Blueprinten publiceras i god tid före lanseringen och försäkrar att alla som ska sälja eller hantera produkten har korrekt information.

Som komplement till Blueprinten finns ett standardiserat informationspaket för alla introduktioner bestående av ett nyhetsblad, en PPT-serie och en webbkampanj. Genom att dessa enheter alltid finns som bas behöver organisationen aldrig fundera på om det finns introduktionsmaterial eller spendera tid på att göra egna presentationer.