Skip to main content

För vissa insats- och förbrukningsvaror är tillgängligheten den absolut viktigaste konkurrensparametern. Kunden upplever ett behov, söker en omedelbar lösning och den leverantör som är enklast att kontakta får ordern.

Är produkten standardiserad och förbrukningen hög, kan ett konsignationslager hos kunden vara en bra lösning. En pall produkter, som ställs in utan kostnad för kunden, får förbrukningen att skjuta i höjden. Räkna av, fyll på och fakturera kunden med jämna intervaller. Som ett alternativ till egna säljare kan en budfirma utnyttjas. Låt buden ha ett antal produkter med sig och titta in till kunden för avräkning och påfyllning när de ändå passerar förbi.