Skip to main content
Interaktiva media/Internet

Gör din webbplats intelligentare med microformats

För en vanlig internetanvändare är innehållet på en webbplats oftast enkelt att ta till sig och förstå, detta p.g.a. sammanhanget och hur hjärnan fungerar.

För exempelvis en sökmotor som går igenom innehållet på din webbplats, är det däremot svårare att förstå vad som är vad.  Sökmotorn ser sidorna som textmassor där den försöker identifiera specifika ord men den har svårt att tolka innehållet, webbplatsen kan kallas passiv och ”ointelligent”.

På Pyramids hemsida har vi nyligen implementerat microformats för att ge hemsidan mer ”inneboende intelligens”. Microformats är en enkel standardiserad teknik som bygger på att man märker upp information som beskriver personuppgifter, kalenderuppgifter (såsom möten och events), kontakt & adressuppgifter etc. Denna märkning syns inte för den vanliga användaren utan ligger dold i html-koden och hemsidan ser ut precis som innan.

För sökmotorn blir innehållet på detta sätt mycket enklare att sortera och tolka och jag tror att det är något vi kommer se mer och mer av i framtiden. Google har nyligen gått ut med att det framöver ska söka mer efter den typ av microformats som kallas hCard (som beskriver personer) samt hReview (som beskriver recensioner av produkter) samt presentera dessa i sökresultaten.

Men användaren kan också utnyttja dessa microformats. Med hjälp av plugins till webbläsaren kan man snabbt spara ner en persons kontaktuppgifter till sin adressbok eller lägga till ett viktigt event i sin kalender med bara en knapptryckning.

Alla dessa microformats bidrar till den Semantiska webben, d.v.s. ett mer strukturerat internet med inneboende intelligens där datorer på ett effektivare och enklare sätt ska kunna hitta information en användare behöver.

För att testa Pyramids implementering av microformats gå till den person du vill ha uppgifter om, förslagsvis Axel, och klicka på ”Ladda ner vCard” till vänster.

Läs mer om microformats.