Skip to main content

The Economist har sammanställt fakta om de sociala medierna och hur de påverkar våra privata och affärsmässiga relationer. Håll till godo:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=C2jDOkzrVew[/youtube]

Vill du veta mer, och få tips på hur du kan marknadsföra ditt företag i de sociala medierna, besök Den Nya Kreativiteten; klicka här.