Skip to main content

tetrapak_2
Tetra Pak är världens ledande leverantör av process och förpackningslösningar till främst livsmedelsindustrin.

Under 2008 och 2009 har Tetra Pak uppdaterat sin profil. Pyramid har ansvarat för profilbytet för ett antal enheter, bl a för Business Unit Ice Cream i Aarhus som nu har ett nytt ansikte i samband med kundbemötandet.