Skip to main content

Det är nu du har chansen. Alla är trötta efter en lång och seg lågkonjunktur, även om backens krön börjar skymta på avstånd. Alla längtar efter den härliga nedförsbacken, när telefonerna ringer av sig själv och kunderna mest frågar om leveranstiden. Men den dagen då volymerna ökar och budgeten fylls, är det ofta för sent att vinna. Slaget om marknadsandelarna är sedan länge avgjort.

Kort och gott: Vill du vinna är det NU du ska rycka!

Receptet för att komma ur lågkonjunkturen som en vinnare är okomplicerat:

  1. Börja med kunder som har stor potential
    Utveckla relationen till de företag och industrier som har den största tillväxtpotentialen. Våga välja bort företag i branscher som kommer att lida av lågkonjunkturen även efter vändningen. Vändningen är ett ypperligt tillfälle för dig att visa storkunderna vilken leverantör eller partner de borde satsa på framöver. De flesta är nämligen beredda att ompröva sina befintliga affärsrelationer.
  2. Värdera kundernas förtroende för ditt varumärke
    Lågkonjunkturen har gått hårt åt många varumärken, inte minst inom bank- och finanssektorn. Tyvärr har misstron smittat av sig på många andra branscher. Börja med att övertyga dig om att dina nyckelkunder fortfarande litar på dig, men se också till att utnyttja eventuell misstro till dina konkurrenter.
  3. Stärk varumärket genom att sälja dina produkter (inte tvärt om)
    Bra produktreklam är bra varumärkesreklam. Det är dessutom alltid lättare att få företag att tycka om dig som leverantör efter att de provat ditt erbjudande, än tvärt om. Se alltså till att kommunicera de starkaste skälen till varför nya kunder ska välja dina produkter framför konkurrenternas. Men gör det utan att äventyra varumärkets position!