Skip to main content
Varumärken/Marknadsföring

Blir 2010 fågel eller fisk?

Ett händelserikt 2009 är till ända, och jag tror alla håller med om att det varit utmanande. Hur blir då 2010? Inget är som bekant så svårt att förutse som framtiden, men inför 2009 lyckades vi som väl förutse hur vår affär skulle utvecklas.

Vi gick in i 2009 med hypotesen att vi skulle tappa 30% av våra intäkter från befintliga kunder. Det blev drygt 40%. Som väl var hade vi tidigt initierat en offensiv plan där vi mångdubblade våra egna marknadsinsatser, vi utvecklade nya koncept som ”Den Nya Kreativiteten” och vi stärkte oss personalmässigt. Detta gav oss intäkter som med råge fyllde gapet som uppstod och 2009 kommer att bli Pyramids bästa år under 2000-talet med 15% ökade intäkter, ökat antal medarbetare och ett riktigt starkt resultat.

Inför 2010 är vi försiktiga optimister om ekonomin i allmänhet. De flesta av våra kunder säger sig ha passerat botten och ser en positiv utveckling, dock relativt försiktig. Vi tror dock att de flesta företag kommer att gå in i året med lägre budget än 2009, helt enkelt för att budgetprocessen genomfördes under en period då alla varit osäkra på utvecklingen. Förhoppningsvis ser vi sedan en strukturell vändning framåt sommaren som kräver mer offensiva marknadsinsatser som stöd.

Ett intressant fenomen, som kan hjälpa upp investeringsnivån, är att många företag utvecklat en mer strategisk syn på sin marknadsföring. En av våra större kunder konstaterade att de dubblar sin marknadsföringsbudget under nästa år. De har konstaterat att man alltid varit sist ur konjunkturcykeln och nu bestämt sig för att ta ledningen i racet om marknadsandelarna. Många kunder har också framgångsrikt differentierat mellan olika delar av erbjudandet och satsar ordentligt där marknaden är positiv, t ex inom eftermarknadstjänster.

För reklambranschen innebär detta att 2010 blir ett nytt utmanande år, där jag tror att många företag kommer att se över sin reklambyrårelation. Marknadsavdelningar blir allt mer professionella och söker aktivt rätt strategiska kompetens, vilket bidrar till att skilja ännu fler agnar från vetet.

Vi ser fram mot att lyfta till nya höjder tillsammans med ett 30-tal av Nordens mest framgångsrika företag!