Skip to main content

Kommunikation är konsten att förmedla ett budskap så att något väcks till liv hos mottagaren. Helst ska budskapet leda till handling. Det är inte alltid så lätt att lyckas. Små ord kan göra stor skillnad, som här till exempel.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU[/youtube]