Skip to main content

BorgestadIndustriesBorgestad Industries är en av världens ledande leverantörer av eldfasta lösningar och produkter med kunder i över 60 länder. Företagsgruppen omsätter drygt 600 MSEK och är noterat på Oslo Børs.

De senaste åren har Borgestad Industries förvärvat flera bolag och verksamheten bedrivs genom sex kända varumärken: Höganäs Bjuf, Borgestad Fabrikker, J.H Bjørklund, T Knutsson, GL Contracting och Macon.

Även om kontakten med marknaden sker via egna varumärken vill Borgestad Industries lyfta fram fördelarna med att bolagen är en del av en grupp. Ett steg mot detta var att skapa en ny gemensam webbsida. Eller rättare sagt 10 olika webbsidor med flera språk – men byggt som ett system med en gemensam teknisk plattform.

Med denna smarta lösning kan information delas mellan alla bolagen, vissa sidor vara gemensamma och alla bolagen arbetar i samma adminstrationsgränssnitt. Lösningen är byggd i Sitecore och innehåller totalt över 1000 sidor. Kika gärna in på www.borgestadindustries.com