Skip to main content

Det hann knappt bli högkonjunktur innan det vände ner igen. PIIGS-länderna lägger en grå hinna över motivation och framtidssyn. ”Det går bra, men vi har foten på bromsen” har blivit den vanligaste kommentaren runt läget i Dagens Industri, troligen för att blidka finansmarknadens krav på handlingskraft.

Tyvärr blir detta ofta en självuppfyllande profetia. Jag brukar likna agerandet med när en fyrfilig motorväg i Tyskland smalnar ner till tre filer. Det finns inget rationellt skäl till varför inte alla bilar kan fortsätta att köra i samma hastighet – de får plats. Men så bromsar någon nervös person, och så är det helt plötsligt fem kilometer kö.

Jag är övertygad om att vi kommer att se samma sak här – det blir en lågkonjunktur för att alla tror det ska blir en lågkonjunktur och bromsar för säkerhets skull. Det här öppnar nya möjligheter för alla som vill och vågar. För när konkurrenterna hukar sig bakom buskarna i snålblåsten kan de handlingskraftiga företagen ta marknadsandelar och positionera sig för framtiden.

Detta handlar vår kommande kampanj om. Håll ögonen öppna för de tips som gör dig till en vinnare i i uppförsbacken.