Skip to main content
Interaktiva media/InternetKommunikation/ReklamUr jobbflodenVarumärken/Marknadsföring

Lansering på 25 marknader av Sulzers kompletta produktsortiment för hantering och rening avloppsvatten

Lansering av Sulzers produkter på Weftec.

Lansering av Sulzers produkter på Weftec.

Schweiziska Sulzer är genom förvärvet av ABS en av världens ledande aktörer inom produkter för hantering och rening av avloppsvatten.
För fyra år sedan lanserade dåvarande ABS en revolutionerande pump för avloppsvatten som förbrukade ca 20 % mindre energi. Det blev första steget i det som kallas ”The ABS EffeX revolution” – en ny innovativ approach till hur hela industrin kan bli bättre och mer effektiv.
2010 och 2011 lanserades nya produkter baserade på samma teknik, och 2012 var det dags för lansering av fyra nya produkterserier som gör Sulzers sortiment komplett och överlägset bäst på marknaden.

Global lansering i oktober

Temat för kampanjen blev ”The world-class product range that will revolutionize your business”, och den globala lanseringen skedde vid Weftec i oktober.
Pyramid har utvecklat den omfattande kampanjen som omfattar en bred palett traditionella och digitala kommunikationsenheter – från print- och presentationsmaterial över en spelapp och aktiviteter i sociala media till en omfattande kampanjsite, www.ABSEffeX.com. Kampanjen producerades parallellt på 16 språk och innehöll sammanlagt drygt 500 kommunikationsenheter.