Skip to main content

Det absolut enklaste, snabbaste och billigaste sättet att utveckla en ny produkt är att fundera på hur potentiella kunder ser på produkten och förändra detta till det bättre. Ofta behöver man inte den fysiska verkligheten, bara potentiella kunders sätt att se den.

Ett exempel är ett bussbolag i England som fick urusla betyg i kvalitet. Bussarna kom helt enkelt inte fram enligt tidtabellen och kunderna var sura. Någon person kom dock fram till den kloka sanningen att osäkerheten runt hur mycket bussen var försenad var minst lika illa som själva förseningen i sig. Därför satte bussbolaget helt enkelt upp klockor som räknade ner tiden vid hållplatserna. Och se, helt plötsligt upplevde kunderna kvaliteten som synnerligen god – trots att basprodukten var lika dålig som tidigare.

På detta tema håller reklamgurun Rory Sutherland ett både tänkvärt och underhållande föredrag på en TED-konferens i Aten där han visar massor av fler exempel på hur samma produkt kan uppfattas helt olika beroende på hur den presenteras.

Den intressanta frågeställningen som alla företag borde fundera på: Vad hade hänt om företaget hade investerat lika mycket tid och pengar på att lösa människors psykologiska problem (dvs uppfattning av produkten) som investeras i att lösa deras fysiska – t.ex. tekniska – problem?

Rory konstaterar att vi människor allt för enkelt faller in i rutinen att följa det logiska (gärna tekniska och/eller ekonomiska) spåret när ett problem skall lösas. Och att vi därmed allt för sällan löser det upplevda (alltså psykologiska) problemet. Att det är så beror på att vi antingen inte känner till eller att vi glömmer bort bl.a. att:

  • Saker och ting inte är vad de är, de är vad vi tror att de är.
  • Det vi tror att saker och ting är beror på vad vi jämför dem med.
  • Jämförelsen skapar det psykologiska värdet, som oftast det bästa värdet.

Se filmen. Fundera sedan över hur du kan hjälpa dina kunder att se din vara, tjänst eller idé från ett annat och mer positivt perspektiv. Alltså om ditt företag också kan lösa det psykologiska problemet, inte bara det tekniska.