Skip to main content

Hiab är en av världens ledande leverantörer av lasthanteringslösningar på bilar som används inom bl a hiab3inom byggnadssektorn, skog, industri, avfallshantering, återvinning och försvaret. Hiab ingår i Cargotec som omsätter drygt 3 miljarder Euro och är noterat på Helsingfors Börs.

Under hösten och våren har Pyramid arbetar fram en ny profil och kommunikationsplattform för Hiab som nu rullas ut i alla kanaler.