Skip to main content

SMM är den ledande mässan för marinindustrin, och en av Alfa Lavals viktigaste mötetsplatser med kunder och potentiella kunder.

På SMM 2014 var det övergripande temat ”Count on Alfa Laval” med stort fokus på innovativa lösningar för att spara energi och sänka kundernas driftkostnader. Under mässan lanserades också den nya generationen av PureSOx (rökgasreningssystem) under ett populärt evenemang.

Pyramid har utvecklat mässkonceptet liksom all kommunikation i montern.