Skip to main content

Gränsöverskridande kommunikation kräver specialister. Det krävs kännedom om nationella och regionala förhållanden för att nå framgång och undvika kulturkollisioner och klavertramp.

Pyramid är en del av IMAGE – ett internationellt nätverk av fristående reklambyråer runt världen. Vårt nätverk är en viktig kunskapskälla och ett bollplank när vi hjälper dig att bygga varumärken internationellt.

IMAGE möts två gånger per år. Strax före jul träffades VD och kreatörer för en två dagars arbetsmöte i Antwerpen hos vår belgiska partner Bubka. Som en del av mötet välkomnade vi en ny medlem till gruppen: Mad About Soul från Luxemburg.

Läs mer om IMAGE här: www.imagepartners.com