Pyramid är en del av IMAGE – ett internationellt nätverk av fristående reklambyråer i Europa och runt världen. Vårt nätverk är en viktig kunskapskälla och ett bollplank när vi hjälper dig att bygga varumärken internationellt och när vi ska genomföra kampanjer på lokalt plan.

IMAGE möts två gånger per år. Senaste helgen träffades VD och kreatörer för en två dagars arbetsmöte i Wien hos Falknerreiss, vår partner i Österrike. Som en del av mötet välkomnade vi nya medlemmar till gruppen i Norge (fasett.no), Finland (mixtra.fi) och Frankrike (novembre.com).

Läs mer om IMAGE här: www.imagepartners.com