Skip to main content

Hiab är en av världens ledande leverantörer av lasthanteringslösningar på bilar som används inom bl a inom byggnadssektorn, skog, industri, avfallshantering, återvinning och försvaret.

Under våren har Hiab lanserat en ny generation liftdumpers – MULTILIFT Futura – som skapat stor uppmärksamhet på marknaden.

Pyramid har utvecklat lanseringsstrategi och ett omfattande kommunikationspaket som presenterat produkten i tryckta, digitala och sociala media.

Se mer på futura.multilift.com