Skip to main content

En ständig diskussion vid allt budgetarbete är hur stor del av marknadsföringsresurserna som varje produkt i sortimentet ska få. Följande modell kan vara ett gott riktmärke där effekterna är indelade i påverkan på varumärke (vilket leder till prispremium och lojalitet) och påverkan intäkter.

Påverkan varumärke intäkter

Som marknadsförare ska du i första hand satsa på A-produkter, d.v.s. produkter som ger en hög intäkt samtidigt som de stärker företagets varumärke. Volvo XC90 är ett exempel som enligt Volvo både lyfter försäljningen och anges som ett skäl till företagets vinstlyft.

Som ett komplement ska du satsa pengar på B-produkter som ger image men kanske inte säljer så mycket. De traditionella bilföretagens elbilar är ett bra exempel.

C-produkter är mogna produkter, eller s.k. cash cows. Här behövs ingen omfattande marknadsföring utan du förlänger livscykeln med enklare faktabaserad kommunikation och t.ex. referenscase. D-produkter ska du lägga ner.

Intressant? Inom kort kommer du att kunna läsa mer i ”Business to Business 2.0” – den första läroboken om marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern.