Skip to main content

Syftet med pressbearbetning i marknadsföringssammanhang är att ditt företag ska få redaktionellt utrymme i media. Den främsta fördelen ligger i trovärdigheten – ett budskap på nyhetsplats har större slagkraft än samma budskap i annons.

För att lyckas med pressbearbetning måste du agera på journalisternas villkor, och komma med information som intresserar massmedia – personnyheter, expansionsplaner, jämförande tester, skandaler, ny teknik o.s.v. Och det gäller att vinkla budskapet så det tilltalar journalisterna.

Pressbearbetning är billigt i jämförelse med reklam, men har ett antal nackdelar. Dels är det omöjligt att styra när materialet tas in eller hur det presenteras. Dels måste du veta hur journalisterna ska hanteras för att lyckas.

Brukar du bli intervjuad?

Här är några handgripliga tips som du kan ha i minnet när en journalist hör av sig, ber om en intervju eller vill ha svar på några frågor.

1. Svara inte direkt

Ställ aldrig upp på en intervju utan att förbereda dig. Be artigt att få återkomma om några minuter. Även om journalisten hävdar att det är bråttom så kan en stunds förberedelse vara det som förvandlar ditt framträdande från katastrof till succé.

2. Bestäm vad du vill säga

Kom aldrig till intervjun utan ett förberett, och gärna repeterat, budskap. Undvik corporate bullshit och undvikande kringsnack – var konkret, kortfattad och se till att de viktigaste du har att säga verkligen går fram.

3. Bevara din integritet

Låt inte journalisten ta kommandot – du är minst lika viktig som journalisten. Självklart ska journalisten få ställa sina frågor, men du har också rätt att framhålla det du tycker är viktigt och formulera dig som du själv vill. Låt inte journalisten lägga uttalanden i din mun.

Intressant? Läs mer i kapitel 7 av ”Business to Business 2.0” – den första läroboken om marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern.