Skip to main content

Marknadsföringsbranschen är duktig på att skapa nya coola begrepp. Bland de senaste finns content marketing som kort innebär att skapa intressant innehåll och presentera det i flera kanaler. Exempel på innehåll kan vara praktikfall eller white papers som presenteras i kundtidningen, på webben, i broschyrer etc. Och det behövs idag för att hantera den nya köpprocessen.

Men content marketing löser inte allt. Reklam och content marketing är två pusselbitar som i viss utsträckning är varandras motsatser – men de flesta företag behöver båda.

 

Reklam Content marketing
Envägskommunikation (monolog), ofta via massmedia Tvåvägskommunikation (dialog), ofta interaktiv
Kunden bearbetas via annonsering, DM, telemarketing, etc Kunden söker upp informationen via sökmotorer, referenser eller sociala medier
Kommunikationen syftar till att väcka intresse, skapa kontakt och ett önskat beteende Kommunikationen syftar till att skapa förståelse och förtroende genom att överföra kunskap
Bygger kännedom och preferens tidigt i köpprocessen och fungerar som bekräftelse för existerande kunder Bygger preferens i mitten av köpprocessen och lojalitet bland existerande kunder
Exponerar ditt varumärke brett, vilket driver försäljningsvolym baserat på tesen ”det måste gå bra för dem, de har råd att annonsera” Exponerar ditt varumärke djupt vilket skapar lojalitet och ofta driver premiumpris
Har alltid skett mekaniskt Var förr en personlig informationsprocess, nu mer och mer en mekanisk process via t.ex. webbplatsen

 

Tabellen visar att reklam och content marketing kompletterar varandra eftersom de fyller olika behov i köpprocessen. I B2B-sammanhang klarar du dig aldrig utan content marketing (oavsett vad du kallar det) men om du lägger alla resurser på content marketing tar du stora risker.

Om din produkt eller tjänst löser ett nytt problem, eller löser existerande problem på ett nytt sätt, kommer ingen att självmant söka efter information eftersom man helt enkelt inte vet att produkten existerar. Därför måste du nå marknaden, sälja in idén och få kunderna att vilja veta mer. Det kan du bara göra via reklam.

För att lyckas måste du finnas högt på kundens mentala rankinglista, eller det som brukar kallas ”buyer’s list”. Här finns bara plats för en handfull företag, ofta 3-5. Orsaken är helt enkelt att kunden inte orkar utvärdera fler leverantörsalternativ. Är du marknadsledare och har ett starkt varumärke behöver du kanske inte oroa dig, men alla andra företag måste göra sig så kända att de blir ett av de företag som kunden utvärderar närmare. Även detta kan du bara göra med reklam.

Du måste använda reklam som driver beteende på kort sikt om du vill nå kortsiktiga effekter, t.ex. etablera dig på en ny marknad, sälja ett projekt eller större volymer i en kampanj eller skapa leads för direkt uppföljning. Att vänta på att potentiella kunder hittar ditt företag och förstår att det är en kompetent leverantör håller inte – konkurrenterna kommer alltid att vara före på bollen.

Intressant? Läs mer i kapitel 8 av ”Business to Business 2.0” – den första läroboken om marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern.