Skip to main content

Sociala medier har en stor potential att skapa nya affärer. Om 20 säljare i ett företag har vardera 500 kontakter på LinkedIn kan ett budskap om en ny produkt eller tjänst nå 10.000 kontakter på några sekunder via en oerhört trovärdig kanal.

”Social selling” har blivit ett modeord som betyder att aktivt arbeta med sociala medier för att skapa en kontinuerlig dialog med kunder och prospektiva kunder. Undersökningar visar att säljare som aktivt använder sociala media har 3,6 gånger större chans att få möten med beslutsfattare.

Social Selling

Företag som är aktiva i sociala medier får självklart också kontakter med potentiella köpare (leads) den vägen. Tabellen nedan visar fördelningen av hur leads genereras inom B2B. Siffrorna kommer från USA och bygger på en undersökning från 2014.

LinkedIn 80%
Twitter 13%
Facebook 7%

Siffrorna stämmer väl med våra erfarenheter och många av våra kunder har gjort en principiell uppdelning av huvudfokus per kanal, där LinkedIn huvudsakligen används för affärskommunikation, Facebook för lite mer publik kommunikation (som t ex involverar slutanvändare av produkten) och Twitter för public relations och opinionsbildning.

En intressant notering ur samma undersökning är att 1/3 av de notiser som skapade en kontakt innehöll ett frågetecken, vilket tyder på att notiserna på något sätt fick läsaren att fundera över sin egen situation.

Intressant? Läs mer i kapitel 5 av ”Business to Business 2.0” – den första läroboken om marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern.