Skip to main content

GDPR har gjort många kontaktlistor inkuranta. Ett tydlig ”consent” behövs för att utnyttja kontaktdata, vilket t ex utesluter alla insamlade visitkort från mässor.

Du kan inte bearbeta dessa kontakter direkt, men via digital marknadsföring kan du nå dem och deras tvillingar. Du når fram och kan t ex bygga upp en ny, korrekt kontaktbas genom att erbjuda material för nedladdning eller prenumeration och på så sätt få en ny lista med consent.