Skip to main content

Service är ett allt viktigare område för många företag. Goda marginaler och framför allt en stärkt (och svårkopierad) relation med kunderna gör att marknadsföring av serviceerbjudandet blivit allt viktigare

Ett skäl till att Alfa Laval är ett ledande företag inom marinbranschen är den fantastiska service företaget erbjuder sina kunder runt världen – från audits över reservdelar till olika typer av träning för besättningarna.

Och vad är mer trovärdigt än att låta kunderna berätta om hur det har hjälpt dem till en effektivare verksamhet. Det är basen för en global servicekampanj som rullar i media under 2019.