Skip to main content

Digitala kanaler har många fördelar i form av smarta styrningar och exakt uppföljning av resultatet. Att skapa och sätta upp en kampanj är i teorin tämligen enkelt. Men det är långt från hela sanningen om du vill skapa en framgångsrik kampanj.

Även med lång erfarenhet är det omöjligt att säga vilka kanaler och budskap som ger bäst effekt baserat på de mål du satt upp. Här ett exempel på en kampanj som fungerade alldeles utmärkt, men där vi efter ca 2 veckor justerade budgetfördelningen mellan de olika kanalerna och adderade nya styrningar.

Effekten blev i detta fallet extrem. Kampanjen i basversion gav goda resultat, men efter optimeringen förbättrades alla uppföljningsparametrar, framför allt ”goal completions” som ökade med 533%.

Source / Medium Acquisition Behavior Conversions
Users New Users Sessions Source rate Pages / Session Avg. Session Duration Goal Conversion Rate Goal completions
75.42% (828 vs 472) 75.48% (823 vs 469) 75.13% (857 vs 495) 12.28% (75.85% vs 86.46%) 19.74% (1.92 vs 1.6) 77.82% (35 vs 20) 265.81% (6.65% vs 1.82%) 533,33% (57 vs 9)
May 27, 2019 – Jun 9, 2019
(Test Period)
472 469 495 86,46% 1,6 00:00:20 1,82% 9
Jun 10, 2019 – Jul 31, 2019

(After Optimization)

828 823 857 75,85% 1,92 00:00:35 6,65% 57
% Change 75,42% 75,48% 73,13% -12,28% 19,74% 77,82% 265,81% 533,33%

Den viktiga läxan: När du sätter upp digitala kampanjer, själv eller via en konsult, så behöver du lägga tid på att övervaka och optimera kampanjen för att få maximal effekt. Det finns alltid smartare och effektivare sätt som du enbart kan identifiera genom att testa och justera.

Om du vill ha en benchmark vad du rimligt ska betala för en nedladdning eller kontakt, skicka ett mail till ulf@pyramid.seeller joakim@petra.agency