Skip to main content

Det som händer nu beskrivs inte i något av standardverken inom marknadsföring. Aaker, Kotler, Sharp, Kapferer och alla guruerna har inga kapitel om ”Så hanterar du en global pandemi”.

Men en sak är viktigare än någonsin. Du behöver kommunicera med dina kunder, leverantörer och inte minst medarbetare – och det behöver ske via digitala kanaler. Dina kunder söker fakta om hur ni agerar som organisation och vill veta om de kan nyttja era tjänster som vanligt. Det är viktigt att vara transparent och informera kunderna kontinuerligt för att skapa trygghet.

Nedan följer ett antal goda exempel på hur våra kunder och andra företag kommunicerar och vilka kanaler de använder. Självklart är det viktigt att visa medmänsklighet i kommunikationen oavsett hur påverkat företaget är av det rådande läget.

1. Utnyttja webbsidan. Webbsidan är den självklara startpunkten för att finna information för många externa intressenter. Skapa en tydlig sektion som summerar hur ni agerar och vad kunder kan förvänta sig av er. Några bra exempel finns här: munters.comessgroup.se

2. Kommunicera via sociala medier. Sociala medier är en förträfflig kanal för denna typ av budskap och kunderna har ofta ett stort intresse av att följa sina partners. Självklart viktigt att posterna innehåller information av värde för kunderna och att publiceringarna sker strukturerat. Här är två bra exempel på hur ledningen på Alfa Laval kommunicerar med sina globala kunder och intressenter:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6646453849215246336/
https://www.linkedin.com/showcase/alfa-laval-marine/

3. Utnyttja enkla kanaler, som en banner i mailfoten. Även om utrymmet är begränsat kan du få med ett viktigt budskap till dina kunder, t ex om och i vilken grad er service är tillgänglig. Här ser du hur vi själva kommunicerar.

4. Förse alla medarbetare som har externa kontakter med ett script. Det är viktigt att alla i företaget kommunicerar enhetligt om t ex hur tillgänglig verksamheten är. En enkel FAQ räcker bra för att presentera fakta på ett enhetligt sätt.

Vi är många som har det tufft just nu. Men förhoppningsvis finns det insikter vi kan bidra med som hjälper dig och er verksamhet. Därför, tveka inte att kontakta oss för ett gott råd runt kommunikation. Det kostar självklart inget. För som de kloka säger ”We will get through this together”