Skip to main content

Idag publiceras många av de filmer som produceras via webben och sociala medier. Det ställer nya krav på pedagogiken som måste anpassas till ett helt annat sätt att se film. Loggor i starten och en lång inledning som en traditionell video funkar helt enkelt. Nu gäller fokus på två saker

  • Ju kortare desto bättre
  • Rakt in i handlingen, dvs värdet för kunden. Om du utnyttjar sponsrad YouTube har du som exempel 7 sekunder på dig att övertyga din potentiella kund om att spendera mer tid på din film.

Här kommer ett antal rekommendationer hur du ska tänka om längd från de vanligaste plattformarna.

LinkedIn
Videor kan vara minst 3 sekunder och max 10 minuter långa. För video som handlar om att skapa en varumärkeskännedom bör videon vara max 30 sekunder lång. Om du vill berätta en historia om en produkt eller ett företag rekommenderar de längre videor för att få med en tydlig storytelling. För videoannonser i flödet är rekommendationen att hålla dem under 15 sekunder.

Facebook
Även här beror längden på vilken målgrupp du har och vad ditt budskap är, men generellt brukar man säga att mellan 60 och 90 sekunder fungerar bra på Facebook.

Instagram
Maxlängd är 30 sekunder. Eftersom vår hjärna uppfattar bild och video snabbare än text, förväntar vi oss att informationen på Instagram ska vara snabbare än på någon annan plattform.

Twitter
Rekommenderad längd är 45 sekunder. Eftersom Twitter från början är en mikroblogg där varje tweet innehöll max 140 tecken (280 tecken sedan november 2017) är användarna vana vid innehåll som är kort och koncist.