Skip to main content

Det har sagts förut, covid-19 har på många sätt förändrat förutsättningarna för de flesta bolag. Aldrig förr i modern tid har företag helt stängt ner eller sett efterfrågan falla så snabbt och djupt som under pandemin.

Baserat på det rådande läget är det en klar fördel att avsätta tid för att analysera och planera riktning för framtiden. De företag som förbereder sig nu kommer att komma snabbare ur startblocken, springa i rätt riktning och vara mer uthålliga. Tiden är nu för att identifiera och fånga de tillväxtmöjligheter som uppstår. Du gör klokt i att utgå från att dina konkurrenter just nu sitter i motsvarande diskussioner om framtiden.

På Pyramid/Petra/Graal har vi satt ihop en trestegsaktivering för företag som vill driva sin verksamhet in i framtiden. Idén är enkel: Vi har identifierat 14 områden för framgång i framtiden inom digitalisering, hållbarhet och varumärke varav ett antal säkert står på er strategiska agenda. I en workshop på 2-3 timmar resonerar vi oss igenom de områden om ni bedömer som viktigast. Ni får våra samlade insikter och efter mötet återkommer vi med en rekommendation för er plan framåt. Från oss deltar några av Nordens ledande specialister inom de områden du har prioriterat för att ge dig bästa möjliga insikter.

Låter det intressant. Kontakta mig, så återkopplar jag om hur vi tar detta vidare.

ulf@pyramid.se