Skip to main content

Det har sagts förut, covid-19 har på många sätt förändrat förutsättningarna för de flesta bolag. Aldrig förr i modern tid har företag helt stängt ner eller sett efterfrågan falla så snabbt och djupt som under pandemin. Vi har tvingats tänka nytt och har fått avstå t ex mässor och fysiska möten.

Men vad händer nu? Oavsett om du kommer att satsa på mässor igen så är nyckeln till att slå dina konkurrenter att tänka nytt och kreativt, och framför allt att agera digitalt. För att hjälpa dig att komma ut i ledarspåret post-Covid har vi producerat en ny serie webcasts med Nordens ledande experter inom de områden som kommer att göra skillnad. Varje webcast tar ca 15 minuter och kommer att ge dig verktygen för att kunna agera på kort och lång sikt. Självklart är de kostnadsfria. Registrera dig idag!

Inspiration och goda råd i sju spännande webinars

  • 24 augusti: Varför branding är viktigare inom B2B än B2C
  • 26 augusti: Sustainability som kommersiell värdeskapare
  • 31 augusti: Digitalisering av säljprocesser och -presentationer
  • 2 september: Why website speed is important and how to improve Google speed ranking
  • 7 september: Strategier för att utveckla rätt namn och varumärke
  • 9 september: Analytics vs GDPR
  • 14 september: Bygg ditt varumärke med film

Registrera dig idag!