Skip to main content

SEO, eller Search Engine Optimization, är strategiskt viktigt för att potentiella kunder ska hitta dig när de söker efter lösningar på sina problem eller behov. Att komma högt upp i Googles ranking, ultimat högst på startsidan, är den position alla drömmer om. Här några tips om de vanligaste felen och hur du ska tänka istället.

1.  Avsaknad av mätbara mål
För att ha en chans att lyckas med sin SEO-satsning så är det viktigt att för göra klart för sig vad investeringen ska leda till. Det är vanligt att du har en lista på saker som ska ändras i innehållet eller tekniska problem som måste lösas, vilka är bra startpunkter. Men hur vet du vad dessa åtgärder får för konsekvenser? Genom att definiera vilka mål du har med webbplatsen så blir det enklare att förstå hur både besökare och Google värderar innehåll och erbjudande. Utan mål riskerar du att betala onödigt mycket i både pengar och resurser för ditt SEO-projekt.

Att ställa sig frågan ”Vad har vår webbplats för syfte?” och sedan bryta ner svaret i mindre delar är bland det första du ska göra innan du sätter igång med en analys och börjar arbeta med SEO. Det är även viktigt att målen går att mäta på ett enkelt sätt, oftast via Google Analytics eller mer visuellt via rapporter i Google Data Studio.

2. Missförstå sökintentionen
Att göra en ordentlig sökordsanalys, dels för att skapa sig en bild över sitt eget nuläge i sökresultaten, men även för att förstå syftet med specifika sökningar, är fundamentet för en långsiktig satsning på SEO. Genom att analysera olika sökbegrepp och dess faktiska syften får du större insikt i dina målgrupper och problemen som de försöker att lösa. Undvik att chansa här, utan studera istället vilka sidor som hamnar högt upp i sökresultaten, för att förstå vilken typ av innehåll som Google anser vara mest relevant. Annars kan konsekvensen bli att du försöker ranka högt på sökord som egentligen har ett helt annat syfte med sökningen än vad ditt företag erbjuder.

Nästa steg är att använda analysen för att identifiera vilket innehåll på webbplatsen som ger (eller inte ger) ett värde för besökaren, och hur det kan omvandla dem till kunder. Här är det viktigt att matcha sökintentionen mot dina produkter eller tjänster. Om någon söker på ”effektiv varmvattenberedare” så är det mindre troligt att din sida visas i sökresultaten om du har optimerat sidan mot ”P10 water heater”. Om du annonserar via Google Ads så är det en gratis och bra tjänst att hitta relevanta sökord för er bransch.

3. Sidor med för brett innehåll
Uttrycket ”Förklara så att ett barn förstår” är ett bra liknelse för hur du ska förhålla sig till Google. Sökmotorn älskar text och ju tydligare den är desto lättare blir det för Google att avgöra hur relevant sidans innehåll är gentemot sökningar inom ämnet. Med tydlighet avses att alla enskilda sidor på en webbplats ska behandla ett specifikt ämne, och det är här som sökordsanalysen kommer in i bilden. Genom att välja ett sökord från analysen och fokusera på det i sidtiteln och huvudrubriken, samt att använda synonymer och varianter av sökordet i brödtexten så ökar du möjligheten för Google att förstå sidans innehåll bättre och på så sätt nå högre positioner i sökresultaten.

Observera att det är svårare att få sin sida att ranka högt ju större sökvolym det är på det valda sökordet. Därför är det klokt att titta närmare på sökord som har lägre sökvolym, men därmed också mindre konkurrens. Detta kallas inom SEO för ”long-tail keywords”, eftersom söksträngen ofta innehåller fler ord, t ex ”hur stor varmvattenberedare ska jag ha”.

Kontakta oss gärna för att få veta mer om hur du kan ranka högre hos Google.