Skip to main content

När ett företag gör en investering så baseras den i de allra flesta fall på noggranna kalkyler som visar hur snabbt investeringen betalar sig. Men att mäta resultat av marknadsföring och kommunikation har alltid varit betydligt svårare.

Inom B2B är det extra komplicerat eftersom det kan ta månader eller år innan några affärer blir verklighet. Det är också svårt att skilja de affärer som är ett direkt resultat av marknadsföringen från de affärer som man fått ändå.

Mats Rönne har tillsammans med Sveriges Annonsörer utarbetat Effektsystemet som summerar vilka parametrar du bör mäta och varför. Du ser presentationen här.