Skip to main content

John Ekman, VD för Conversionista som numera är en del av ARC Group, är antagligen bäst i Sverige på att skapa digitala lösningar som konverterar. Vägen dit går via förståelse för mänskligt beteende och att testa, eller experimentera som John kallar det.

I somras höll John en presentation på vårt sommarseminarie som öppnade nya perspektiv och visade på vad som fungerar och inte. Om du missade seminariet ser du det här. Det är antagligen den bästa investering på 20 minuter du kan göra om du vill ha en effektivare webbsida.