Skip to main content

Energidivisionen på Alfa Laval tillgodoser den ökade efterfrågan på effektivare lösningar inom värme, ventilation, luftkonditionering och kylning. Divisionen servar också processindustrier som förnybara kemikalier, plast-och petrokemiindustrierna, elproduktion samt olje- och gasindustrin och kunder som är verksamma inom gruv- och tillverkningsindustrierna. Affärsfokus ligger på ökad energieffektivitet, spill- värmeåtervinning och hållbara lösningar.

En viktig kanal för att nå marknaden har traditionellt varit de stora, globala mässorna, men sedan före pandemin har fokus istället flyttats till att möta kunderna digitalt genom att bjuda in dem till ett ambitiöst Launch event 2-3 gånger per år. Under Launch event presenteras globala trender och de lösningar Alfa Laval utvecklat för att möta dem. Det senaste Launch event kan du se här: https://www.youtube.com/watch?v=eKJ6fRkSYRc

Pyramid har varit involverad som partner sedan starten och bidragit till att skapa konceptet. Pyramid producerar också själva programmet samt 2-3 av de lanseringar som genomförs i samband med eventet.