Skip to main content

Alfa Laval teknologier inom värmeöverföring, separering och flödeshantering möjliggör ansvarsfull användning av naturresurser, minskad miljöpåverkan på industriella processer, förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenrening och minskade utsläpp. Hållbarhet är med andra ord kärnan i Alfa Lavals verksamhet.

Energidivisionen är ledande inom den utveckling som pågår mot en mer energieffektiv värld – från att öka effektiviteten i existerande system till att kommersialisera de nya energikällor vi behöver för framtiden.

För att nå ut till marknaden med information om de nya lösningar företaget erbjuder genomför man ett ambitiöst event on-line som heter Net Zero Launch Event där studiodiskussioner blandas med presentationer av nya spännande lösningar. Under 2023 genomförs tre event som alla drar stor publik.

Nyfiken? Här kan du anmäla dig till det event som genomförs 15 november.