Category

Kommunikation/Reklam

Sanningens minut

I så gott som alla industriella köpprocesser kan marknadskommunikationen bara förbereda kunden för ett personligt säljsteg. Det är säljaren som träffar kunden, analyserar hans behov, rekommenderar korrekt lösning och gör…

Läs mer