Skip to main content
Varumärken/Marknadsföring

Att marknadsföra en plats – Gotland

För ungefär ett år sedan inledde Gotlands Kommun ett arbete för att utveckla varumärket Gotland. Initiativet kom från näringslivet på ön och Gotlands Kommun tog ansvaret som huvudman. Kommunen i detta fall känner givetvis ansvaret för att marknadsföra platsen Gotland.

Men kan nån äga varumärket Gotland? Egentligen inte, men allt och alla är en del av det. Upplevelsen av en plats utgörs ju av naturen, människorna, företagen, organisationer, kommun och inte minst besökarna (främst turister i detta fall). Ingen enskild aktör kan därför ensam varken besluta eller styra över varumärket Gotland. Dessutom startar man inte på noll. Många har ju redan en alldeles bestämd uppfattning om platsen.

I samarbete med en varumärkeskonsult drevs arbetet framåt via djupintervjuer, marknadsundersökningar och visionsformulering. Arbetet resulterade i en varumärkesplattform. (ladda ned här)

Varumärket delades upp i tre delar:


Boende-Besökare-Näringsliv
De tre områdena måste samverka och sända liknande budskap för att tillsammans skapa ett attraktivt varumärke.

Arbetet har därefter gått över i en implementerinsgfas och här börjar det bli svårt. Vem har ansvaret? På Gotland har man gjort så att en styrgupp, ledd av näringslivet, har fått uppdraget att sköta implementeringsarbetet. En varumärkeshandbok har tagits fram.(ladda ned här)

Handboken är ganska konkret tycker jag. För vart och ett av de tre huvudområdena har man formulerat mål och delmål. Dessutom har man formulerat “Riktade budskap” till de olika målgrupperna.

Nåt som jag tycker om är när man i handboken beskriver “våra profilbärare”. Exempel på en profilbärare är förstås naturen. För Gotlands del lägger man naturligtvis till ö och hav. Sedan har man definierat kulturarvet och världsarvstaden Visby. Man går också vidare och definierar stora evenemang, mat och kultur som profilbärare.

Till sist har man inte kunnat låta bli att ta fram en logotyp för varumärket Gotland. Synd, tycker jag eftersom det redan finns ett heraldiskt vapen som man borde utnyttjat i stället. Kanhända kändes det inte så modernt 😉

Gotlands logotyp

  • Blå – hav, luft samt blåeld och cikoria, de blommor som lyser upp våra vägrenar. Blått står också för stabilitet.
  • Röd – varm vallmoröd. Liv, kraft och föränderlighet
  • Grå – kalkstenen. Den allestädes närvarande.
  • Gul – sol och värme. Harmoniserar med de övriga färgerna.

Jämfört med det traditionella vapnet:

Gotlands traditionella vapen

Eller Gotlands kommuns officiella vapen:

Gotlands officiella vapen