Skip to main content

Ett verktyg från Google som kallas Google Maps har blivit väldigt populärt och används i nuläget i flertals hemsidor, efter det att Google släppte ett API för Google Maps. Med detta API följer en hel del olika funktioner, bland annat kan man få en användare att pricka ut på kartan var denne bor och sen spara koordinaterna, vilka sedan kan utnyttjas till diverse saker som till exempel, få en vägbeskrivning från sitt hem till någon annan ort.

Ett community som Pyramid har utvecklat använder sig av Google Maps. Till exempel kan en användare pricka ut på kartan när denne postar en bild eller en film. En annan funktion är att alla registrerade användares bostadsort prickas ut på en karta. Klicka Här för att se detta exempel.