Skip to main content
Interaktiva media/Internet

Internet Explorer 8 Web Slice sållar i informationen

Web Slice är ett nytt sätt som Microsoft tagit fram för att möjliggöra prenumeration av information som uppdateras över tid.
Web Slice kan liknas vid RSS (Really Simple Syndication), vilket, genom speciell formatering, tillhandahåller uppdaterad översiktlig information över en stor mängd objekt/information.Till skillnad från RSS ger Web Slice uppdaterad information bundet till ett objekt i mängden eller en mindre bit information.

Ett jämförande exempel mellan RSS och Web slice är t.ex. auktioner. Medan RSS tillhandahåller uppdaterad översiktlig information över en mängd auktioner, kan web slices ge uppdaterad information om en auktion och därmed innehålla funktioner som budgivning på en speciell vara utan att man behöver besöka sajten som auktionen ligger på.