Skip to main content
Interaktiva media/Internet

Portabla enheter == framtiden;

Det känns som att vi går mot ett mer flexibelt arbetsliv. Man ska kunna jobba där man är och kunna vara delaktig var man än är. Portabla enheter, som t.ex iPhone, är bara en av många nya enheter som har blivit mer än bara en telefon. Möjligheten att kunna göra mer än att bara ringa och skicka sms har uppstått i och med 3G. I artikeln, Mobilt Internet – en ny kommunikationskanal, kan man läsa att av 4,5 miljoner anställda i Sverige är 1,1 miljoner att betrakta som “rörliga”. Artikeln är skriven 2007, alltså har siffran säkert ökat.

Mobilt Internt, ett ord som kom till någon gång under 2005 men som inte tog riktigt fart då, kan man nu börja kunna ta på allvar. Som Google vill förklara det är vi inne i ett “watershed moment“. Google har märkt en markant ökning av sökningar från iPhone- användare jämfört med tidigare (50 ggr mer). De ser även en ökning när det gäller andra handhållna enheter. För de företag som har en webbplats känns det som ett naturligt nästa steg att även synas i portabla enheter. Om man ska skapa webbplatser för t.e.x iPhones kan man använda sig av specialgjorda css:er (stilmallar) http://mac.feber.se/ är ett exempel.

macfeber