Skip to main content
Varumärken/Marknadsföring

Flera fördelar med globalt samordnad kommunikation

Ofta får vi frågan av våra kunder: Hur mycket ska vi styra centralt och hur mycket ska vi låta de lokala bolagen ansvara för?
Det finns naturligtvis inte en generell sanning, men ett allt globalare, snabbrörligare och mer konkurrensintensivt näringsliv ökar kravet på internationell samordning av kommunikationen.

Fördelarna med ett globalt angreppssätt är betydande:
• Kraftsamling på varumärket. Genom en central styrning av budskap, tonalitet och argument bygger du ett starkt varumärke som uppfattas lika på dina olika marknader.
• Förkortad tid-till-marknad (TTM) är viktigare än någonsin. Genom central utveckling av idéer, strategier och kommunikationsbärare kan du lansera produkten snabbare och samtidigt på alla marknader. De månader du sparar blir till ökad säljtid och intäkter.
• Sänkta produktionskostnader. Det är tämligen självklart att det kostar väsentligt mer att utveckla en kommunikationslösning per marknad, än att göra en gemensam. Bara en så enkel sak som samtryckning kan spara 100 000-tals kronor vid en större lansering. Totalt sett kan man sänka utvecklings- och produktionskostnaden med ca 2/3. Pengar som kan användas till större investeringar i media eller till att anställa en säljare till.
• Investera i företagets framtid, inte agentens. Företag som arbetar med agenter eller distributörer ska inte spendera resurser på att bygga agentens varumärke. Det kan i sämsta fall visa sig vara bortkastade pengar och en förlorad marknad.
• Optimalt resursutnyttjande. Lokal säljpersonal knyts ofta upp i reklamprojekt som tar värdefull säljtid i anspråk.

Under 15 års samarbete med svensk exportindustri har Pyramid utvecklat en arbetsmetodik som underlättar global samordning av kommunikationen.
Klicka här för att ladda ner Pyramids ”Ramverk för global kommunikationssamordning”.

Läs om lanseringen av JBT, en världsledande leverantör av tekniska kvalitetslösningar för för livsmedels- och flygindustrin.