Skip to main content
Varumärken/Marknadsföring

Ta reda på vad dina kunder verkligen vill betala för

Det finns många exempel på företag som utvecklar produkter utan att förstå marknadens egentliga behov. Hemmablinda av sin tekniska förträfflighet utvecklas i stället produkter som de tror marknaden behöver, men som marknaden egentligen inte vill ha. Eller är beredd att betala för. Så varför inte fråga marknaden om råd? Är marknaden tillräckligt intresserad av dina produkters egenskaper och fördelar? Värderas ditt erbjudande tillräckligt så att du kan hämta hem utvecklingskostnaderna? Finns det brister hos dina konkurrenter som ni kan dra nytta av?

Internet ger nya möjligheter för att enkelt och kostnadseffektivt samla in marknadsinformation. Digitala undersökningar kan användas till flertalet traditionella undersökningsområden som t ex imagemätningar, konkurrentanalyser, utvärdering av säljprocessen, nöjda kunder, uppföljning varför kunder slutar köpa, medarbetarundersökningar med mera.

Gör man rätt så uppnår man inte sällan en svarsfrekvens på 50 % och däröver! Genomför först några personliga, kvalitativa intervjuer. Begränsa därefter antalet frågor och fokusera på det som verkligen är angeläget. Formulera svarsalternativ som tvingar respondenten att ta ställning. Distribuera och följ upp.

Resultatet blir rätt produkt till rätt utvecklingskostnad och inte sällan en reducerad time-to-market.