Skip to main content
Varumärken/Marknadsföring

Degenerera aldrig ditt varumärke!

Det har diskuterats i årtionden huruvida det är bra eller dåligt att låta sitt varumärke bli en generisk beteckning på den produktkategori man verkar inom. Några av Pyramids kunder har ibland uttryckt att det vore häftigt om deras varumärken kunde nå den ställningen. Vi har alltid bestämt avrått från sådana experiment, och majoriteten av världens varumärkesexpertis håller med. Något som alla har fri och obegränsad tillgång till saknar kommersiellt värde, och det brukar räcka långt som argument.

Hoover, Vespa, Masonite och många fler har gjort misstaget och fått se sin position kraftigt försvagad. För några år sedan förlorade Sony en tvist i högsta instans i Österrike och därmed rätten där till sitt varumärke Walkman. Sony hade underlåtit att beivra intrång och därmed låtit namnet bli allmän egendom. Verkauf Aktuell i Tyskland rapporterade i september även om Rollerblades, som genom aktiv varumärkesvård däremot framgångsrikt försvarat och återtagit sitt varumärke. Rollerblades har bl a själva konsekvent använt in-line skates som generisk beteckning och i övrigt beivrat intrång.

Så om du vill behålla möjligheten att påverka marknadens uppfattning om ditt varumärke i framtiden finns det bara ett råd: släpp inte greppet!