Skip to main content
Interaktiva media/Internet

Miljoner skäl för ett bra intranät

Idag spenderar organisationer enormt mycket tid på att söka efter information och nyskapa befintliga lösningar.  Enligt en undersökning av Continental Research, så spenderar ett företags anställda i snitt mer än 15 minuter per dag för att leta efter information vilket motsvarar en årlig kostnad på 2 mkr för ett bolag med 300 anställda. 36% av alla anställda gör regelbundet dubbelarbete för att de inte vet att arbetet redan är gjort, vilket motsvarar en årlig kostnad på 4 mkr.

Lösningen är ett andra generationens intranät som gör information enkelt och intuitivt tillgänglig. Ring oss, så visar vi några exempel.