Idag spenderar organisationer enormt mycket tid på att söka efter information och nyskapa befintliga lösningar.  Enligt en undersökning av Continental Research, så spenderar ett företags anställda i snitt mer än 15 minuter per dag för att leta efter information vilket motsvarar en årlig kostnad på 2 mkr för ett bolag med 300 anställda. 36% av alla anställda gör regelbundet dubbelarbete för att de inte vet att arbetet redan är gjort, vilket motsvarar en årlig kostnad på 4 mkr.

Lösningen är ett andra generationens intranät som gör information enkelt och intuitivt tillgänglig. Ring oss, så visar vi några exempel.